Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

RNDr. (1981) - Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice. Odbor Biológia. Diplomová práca: Hladiny sérových lipidov v pupočníkovej krvi novorodencov

CSc. (1989) - Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. Odbor Biológia. Dizertačná práca: Cholesterol vo vysoko-denzitných lipoproteínoch - variácie v zdravej populácii

Doc. (2004) - Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra. Odbor Biológia. Habilitačná práca: Lipidy a lipoproteíny - fyziologické, analytické a patofyziologické aspekty

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava (1986). Kvalifikačná skúška pre prácu v zdravotníctve v odbore Klinická biochémia

 

Priebeh zamestnaní

1996 – trvá   Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

1984 – 1996  Oddelenie klinickej biochémie, Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

1982 – 1983  Katedra všeobecnej biológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice

 

Pedagogické aktivity

Výučba predmetov: Molekulárna biológia, Všeobecná a humánna genetika, Vybrané kapitoly z genetiky a Štatistické metódy v biológii

Garant bakalárskeho a magisterského štúdia v ŠP Učiteľstvo biológie na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela

 

Oblasti výskumu

Štúdium biologickej variácie lipidov a lipoproteínov v zdraví a chorobe

Športová laboratórna medicína a krvný doping v športe

Metodológia a praktická štatistika v biologickom a medicínskom výskume

 

Grantové projekty VEGA

Lipidy a lipoproteíny v sére rómskych detí a ich rovesníkov kaukazského pôvodu (Slovak Lipid Community Study, 2005-2007)

Pohybová aktivita a indikátory zdravia u detí mladšieho školského veku (Slovak "PAD" Project, 2020-2022)

 

Výber z publikačnej činnosti

Kovář F., Hricák V., Studenčan M., Alberty R., Hudec M., Hatala R., Hlivák P., Gonçalvesová E., 2022: Current treatment of the non-ST-segment elevation acute coronary syndrome in the Slovak Republic: Analysis of the SLOVAKS-2 2020 register. Cardiology Lett 31 (1): 10-22

Alberty R., Pupiš M., Vachalík V., Bátovský M., 2021: Influence of diurnal variation and bouts of physical activity on blood doping markers in the athletes´ biological passport: WADA, late evening we can have a problem! [In Slovak]. Česká kinantropologie 25 (3-4): 106-115

Alberty R., Pupiš M., Vachalík V., Bátovský M., 2021: Diurnal variation in red blood cell variables in athletes after single and repeated bouts of exercise. J Sports Med Phys Fitness 61(2): 269-279

Alberty R., Studenčan M., Kovář F., 2017: Prevalence of conventional cardiovascular risk factors in patients with acute coronary syndromes in Slovakia. Cent Eur J Public Health 25(1): 77- 84

Kovář F., Studenčan M., Alberty R., Hricák V., Kurray P., Kamenský G., Šimková I., Hatala R., 2017: Is there an adequate indication for invasive diagnosis among patients with NSTE-ACS? Analysis of the SLOVAKS-2 registry from 2015. Cardiology Lett 26(2): 69-82

Ondruš P., Alberty R., Lyons T., Muza S., Echavé V., Poisson J., Cymerman A., 2017: Relationship between changes in cerebral blood flow with symptoms of Acute Mountain Sickness in men repeatedly exposed to simulated high altitude. Adv Phys Edu 7(1): 49-59

Kovář F., Studenčan M., Hricák V., Kurray P., Alberty R., Gonçalvesová E., Kamenský G., 2014: Current trends in management of NSTE-ACS patients in the Slovak Republic. Analysis of the SLOVAKS-2 registry from 2011 [In Slovak]. Cardiology Lett 23(2): 115-125

Alberty R., Albertyová D., 2013: Serum lipid growth curves for children and adolescents in predicting adult dyslipidemia (Data from the Slovak Lipid Community Study). Adv Biol Chem 3(5): 419-426

Alberty R., Albertyová D., 2013: Recommendations for diagnosis and treatment of dyslipidemia in children and adolescents [In Slovak]. Cardiology Lett 22(6): 469-470

Alberty R., Albertyová D., 2012: Lipoprotein(a) in children of Asian Indian descendants and their Caucasian neighbors: The Slovak Lipid Community Study. Ind J Clin Biochem 27(3): 231-238

Hujová Z., Alberty R., Paulíková E., Ahlers I., Ahlersová E., Gábor D., Dove M., 2011: The prevalence of cigarette smoking and its relation to certain risk predictors of cardiovascular diseases in Central-Slovakian Roma children and adolescents. Cent Eur J Public Health 19(2): 67-72

Hujová Z., Alberty R., Ahlers I., Ahlersová E., Paulíková E., Desatníková J., Gábor D., Hrubá F., 2010. Cardiovascular risk predictors in Central Slovakian Roma children and adolescents: Regional differences. Cent Eur J Public Health 18(3): 139–144

Alberty R., Albertyová D., Ahlers I., 2009: Distribution and correlations of non-high-density lipoprotein cholesterol in Roma and Caucasian children: The Slovak Lipid Community Study. Coll Antropol 33(4): 1015-1022

Kovář F., Krajčí P., Alberty R, Margóczy R., Mečiar P. Kurray, P., 2007: Can early treatment strategy influence long-term outcomes in non-ST elevation acute coronary syndromes? [In Slovak]. Cardiol 16(6): 259–264

Kovář F., Podmanický J., Alberty R., Margóczy R., Mečiar P., Kurray P, 2007: Is there any difference in clinical and angiographic profile of young and elderly patients with STEMI treated by percutanneous coronary intervention? [In Slovak]. Interná Med 7(11): 594–597

Alberty R., 2006: Cholesterol: synthesis and transport in cells [In Slovak]. Ateroskleróza 10(1–2): 29–36

Alberty R., 2006: DNA/RNA real-time PCR: methodological implications and application in laboratory medicine [In Slovak]. Labor Diagn 11(1–2): 13–19

Ondruš P., Alberty R., Lamarche J., Echavé V., Poisson J., 2006: In vivo study of a collagen impregnated polyester arterial prosthesis: the Arteknit RaK graft. Cor Vasa 48(1): 12–18

Alberty R., Albertyová, D. 2003: Physiological variation of serum lipids and apolipoproteins in middle-aged men with various hyperlipidemias. Matthias Belivs Univ Proc 3(1): 35–41

Kaliská G., Kurray P., Mečiar P., Alberty R., 2002: Q-T dispersion after succesfull percutaneous coronary intervention [In Slovak]. Cardiol 11(5): 280-283

Ondruš P., Alberty R., Pothier P., Echavé V., Poisson J., Bkaily G., 2002: Cytosolic free Ca2+ concentration in canine aortic endothelial cells lining the polyester arterial prosthesis. Physiol Res 51(2): 217-220

Alberty R., 2001: Immunochemical detection of serum apolipoproteins [In Slovak]. Labor Diagn 6(1-2): 4-9

Kaliská G., Alberty R., Kmeč P., Kovář F., Szentiványi M., 1999: Ventricular tachycardia management after acute myocardial infarct [In Slovak]. Bratisl Med J 100(7): 371-378

Kaliská G., Szentiványi M., Kmeč P., Alberty R., 1999: Risk factors and prevention of sudden cardiac death in patients with ventricular tachycardia after myocardial infarct [In Slovak]. Vnitř Lék 45(1): 22-29

Alberty R., Albertyová D., 1997: Biological variation of free and total carnitine in serum of healthy subjects. Clin Chem 43(12): 2441-2443

Kaliská G., Alberty R., Kmeč P., Kovář F., Szentiványi M., 1997: Dispersion of the Q-T interval after myocardial infarct [In Slovak]. Bratisl Med J 98(7-8): 374-378

Ondruš P., Alberty R., Vassányiová Z., 1996: Importance of lipid peroxidation, protective enzymes and trace elements status in chronic leg ischaemia. Eur J Clin Invest 34(6): 471-475

Alberty R., Albertyová D., 1995: Biological variation in clinical biochemistry [In Slovak]. Diagnóza 2: 39-43

Alberty R., 1994: Liporotein(a) concentration in various hyperlipidemias. Clin Chim Acta 226(1): 105-107

Alberty R., Albertyová D., 1993: Biological variability of twenty-five serum analytes during normal pregnancy. Clin Chim Acta 214(2): 245-248

Ondruš P., Alberty R., 1992: The value of arterial, venous and arterio-venous levels of lipid metabolism in healthy individuals and patients with peripheral arterial occlusive disease (PAOD). VASA - Eur J Vasc Med 21(2): 154-157

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-