Články o našej konferencii Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku

Články o štvrťstoročnici konferencie Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku, ktorú organizuje naša Katedra biológie a ekológie FPV UMB, v časopisoch Ochrana přírody a Chránené územia Slovenska:

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/kuler-zpravy-aktuality-zajimavosti/

http://www.sopsr.sk/publikacie/chus/chus93_final.pdf