Náš absolvent v seminifinále medzinárodnej súťaže o najlepšiu diplomovku z informatiky

Náš absolvent Mgr. Matúš Jančar sa v prestížnej medzinárodnej súťaži o najlepšiu diplomovú prácu z informatiky dostal do semifinále, medzi 15 najlepších prác.
Prácu s názvom Zelené počítanie viedla doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Viac na stránke súťaže: http://www.itspy.cz/sk/projekty/

Prílohy ku stránke