Naša doktorandka v Televíznych novinách na Markíze

Naša externá doktorandka Ing. Miroslava Ťahúňová (Katedra životného prostredia FPV) hovorí o premene odkaliska v Žiari nad Hronom v Televíznych novinách na Markíze 08/04/2017.

Príspevok s názvom Premena odkaliska
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/63729_televizne-noviny