Naša spolupráca s Nature Trust Malta

RNDr. Judita Tomaškinová, PhD. z Katedry životného prostredia FPV UMB prezentovala našu spoluprácu s organizáciou Nature Trust Malta počas stretnutia s ministrom školstva a zamestnanosti Malty Hon. Evaristom Bartolom, ktoré sa konalo 11. januára 2017, v rámci celonárodného trojdňového programu FEE fest (Foundation for Environmental Education) pre školy na Malte.
Možnosti ďalšej spolupráce v oblasti výskumu Katedry životného prostredia FPV UMB a Natura Trust Malta boli diskutované aj pri stretnutí s ministrom životného prostredia, udržateľného rozvoja a klimatických zmien Malty Dr. Josè A. Herrerom dňa 13.1.2017.

Stretnutí sa zúčastnila aj naša študentka Martina Púpavová, ktorá je momentálne na stáži v Nature Trust Malta v rámci programu ERASMUS+. 


Na fotografiách zo dňa 11.01.2017 (vrchý rad): Vincent Attard (prezident Nature Trust Malta), Hon. Evarist Bartolo (minister školstva a zamestnanosti Malty), RNDr. Judita Tomaškinová, PhD. (KŽP FPV UMB), Martina Púpavová (KŽP FPV UMB). Fotografie zo dňa 13.01.2017  (spodný rad) s Dr. Josè A. Herrerom (minister životného prostredia, udržateľného rozvoja a klimatických zmien Malty).


RNDr. Judita Tomaškinová, PhD.

RNDr. Judita Tomaškinová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka programu Erasmus

Telefón:
048 446 5805
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
105