Ocenenie FORBES SLOVENSKO pre nášho absolventa

Michal Mereš - absolvent učiteľského štúdia fyziky a informatiky na FPV UMB - bol magazínom Forbes Slovensko vybraný medzi 30 najväčších talentov Slovenska v kategórii Veda a vzdelávanie.