Prof. Haviar ako "Visiting Professor" na University of Johannesburg

Prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. z Katedry matematiky FPV bol v roku 2020 vymenovaný do čestnej pozície „Visiting Professor“ na Faculty of Science, University of Johannesburg v Juhoafrickej republike, od 01/06/2020 do 31/05/2023 s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky.

Považujeme to nielen za významné ocenenie kvality jeho práce, ale aj za skvelú reprezentáciu Fakulty prírodných vied a Univerzity Mateja Bela.