Profesor Andráš ocenený Literárnym fondom

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, udelila v roku 2018 nášmu prof. RNDr. Petrovi Andrášovi, CSc. PRÉMIU ZA TROJROČNÝ VEDECKÝ OHLAS v kategórii technické vedy a geovedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri roky.

Pánovi profesorovi k úspechu srdečne blahoželáme :-)


prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 5808
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
108