Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Výučba

 • Všeobecná didaktika biológie
 • Špeciálna didaktika biológie 1
 • Špeciálna didaktika biológie 2
 • Praktické cvičenia vo vyučovaní biológie 1
 • Praktické cvičenia vo vyučovaní biológie 2
 • Aktivizujúce metódy a formy vo vyučovaní biológie
 • Koordinátor pedagogickej praxe

Profesionálna kariéra

 • 2015 – doteraz, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica: odborný asistent
 • 2014 - 2015 - Spojená škola Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice: stredoškolský učiteľ

Vzdelanie

 • Mgr. (2011) - Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, odbor: Učiteľstvo, špecializácia: biológia, chémia
 • PhD. (2014) - Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, odbor: Teória chemického vzdelávania; dizertačná práca: Induktívne osvojovanie pojmu látkové množstvo

Oblasti výskumu

 • induktívny prístup vo vyučovaní prírodovedných predmetov
 • aplikácie výskumne ladenej koncepcie do prírodovedného vzdelávania
 • miskoncepcie žiakov o rozmeroch živočíchov

Výber publikačnej činnosti

 • HELD, Ľ., MIKLOVIČOVÁ, D., SCHUBERTOVÁ, R. 2017: Látky, ich vlastnosti a zmeny, látkové množstvo: didaktická rekonštrukcia tém chemického vzdelávania. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-568-0047-8.
 • SCHUBERTOVÁ, R., ŠKODOVÁ, M., CHRENKOVÁ, M., BALÁŽOVIČ, Ľ. 2018: ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj: biológia a geografia pre 5. ročník základnej školy : pracovný zošit (Z mesta na vidiek a Do hôr). Bratislava: Indícia. ISBN 978-80-89859-18-4.
 • SCHUBERTOVÁ, R., CHRENKOVÁ, M., ŠKODOVÁ , M., TOMČÍKOVÁ, I., GREGOROVÁ, B. 2018: ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj: biológia a geografia pre 5. ročník základnej školy : pracovný zošit (Vodná výprava). Bratislava: Indícia. ISBN 978-80-89859-17-7.
 • SCHUBERTOVÁ, R. 2016: Prieniky zámerov a štruktúry programu FAST s konceptom kľúčových téz prírodovedného vzdelávania. In Held a kol: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre zákadnú školu 2020, 2. - Ku kľúčovým tézam obsahu prírodovedného vzdelávania. S. 199-208. Trnava : Trnavská univerzita.
 • SCHUBERTOVÁ, R. 2017. Vedia študenti stredných škôl vytvoriť vlastný "kľúč na určovanie rastlinných druhov"?: Can students make their own "Key for plant identification"? : využitie projektového vyučovania pri sprístupňovaní morfológie listov.  In Biologie-Chemie-Zeměpis. Roč. 26, č. 2, s. 11-16. Praha : Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta.
 • SCHUBERTOVÁ, R., BEDNÁROVÁ, M. 2018. Využitie pojmového mapovania pri skúmaní predstáv žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav. In Scientia in Educatione. Roč. 9, č. 1, s. 104-121. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • SCHUBERTOVÁ, R., HELD, Ľ. 2015: Redefinícia mólu - pozadie zmien v SI sústave a ich vplyv na vzdelávanie. In Scientia in educatione. Roč. 6, č. 2, s. 121-129. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2011: Predstavy slovenských žiakov o vedcoch a vedeckej činnosti. In: Veda, komunikácia, verejnosť, škola. - Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-8082-508-9
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2012: Rozvoj matematickej gramotnosti v prírodných vedách pri zavádzaní a používaní pojmu "látkové množstvo" (Developing of mathematical literacy in science in the implementation and use of the term "amount of substance". In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie, s. 134-138. ISBN 978-80-210-5908-5
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2014: Teaching of concept s amount of substance, mole and molar mass by using elements of project-based education. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, s. 63-68. ISBN 978-80-7290-763-2
 • SCHUBERTOVÁ, R., CEPKOVÁ, L., 2013: Revealing slovak teachers´recent conception of project-based education. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, s. 26-32. ISBN 978-80-7290-291-0
 • CEPKOVÁ, L., SCHUBERTOVÁ, R., 2012: Aktuálne smerovanie prírodovedného vzdelávania pohľadom konzervatívneho Rakúska. In: Biológia, Ekológia, Chémia, Vol. 16, No. 2, p. 30-33. ISSN 1338-1024
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2013: Model aplikácie induktívneho prístupu vo vyučovaní pojmov látkové množstvo a molárna hmotnosť. In: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach z didaktiky chémie. Bratislava: Univerzita komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-2582-0

Projekty

 • KEGA: Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii (2018-2020), projekt č. 051UMB-4/2018. (Vedúca projektu)
 • ERAZMUS +: Strengtning Teaching Competencies in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences, projekt č. 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (Členka riešiteľského kolektívu)
 • projekt ExpEdícia (skús, skúmaj, spoznaj) v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia n. o. (Tvorba vzdelávacích materiálov a lektorovanie učiteľov)
 • Národný projekt IT akadémia, ITMS kód projektu: 312011F057. (Členka riešiteľského kolektívu)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:00 - 12:30
Štvrtok
-
Piatok
-