Kde ma nájdete

Katedra chémie
Tajovského 40
97401 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax      

2006 - súčastnosť asistent/odborný asistent Fakulta prírodných  vied UMB v Banskej Bystrici, Katedra chémie

2015 - 2016 postdoktorand v Laboratoire de recherche CEISAM, Université de Nantes, FR

2006 - 2011 doktorandské štúdium  na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK, odbor: teoretická a počítačová chémia                 

2001 – 2006 Mgr. štúdium Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (matematika - chémia)

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Laboratórna technika,  Experimentálna anorganická chémia, Molekulové modelovanie, Toxikológia, Aplikovaná spektroskopia

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Aplikácia metód počítačovej chémie: komplexy s prenosom náboja, ab initio výpočty elektrických vlastností molekúl, problematika výpočtov excitovaných stavov

 

Zoznam publikácii (ResearchGate)

Zoznam riešených projektov

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
11:00 - 13:00
Som k dispozícici vždy po mailovej dohode.