print

Informácie k vyučovaným predmetom

Materiály k vyučovaným predmetom, komunikáciu seminárnych prác, prednášky a pod. nájdete pre mnou vyučované predmety v systéme Moodle

Miestnosť:
348
Telefón:
048 446 7348