Materiály k vyučovaným predmetom, komunikáciu seminárnych prác, prednášky a pod. nájdete v systéme Moodle

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
11:00 - 13:00
Som k dispozícici vždy po mailovej dohode.