print

ŠTRUKTÚRNA BOTANIKA A MYKOLÓGIA

Svetlana Gáperová – Ján Gáper – Peter Trhan: ŠTRUKTÚRNA BOTANIKA A MYKOLÓGIA. Banská Bystrica: UMB FPV, 2015.
formát ibooks
 (na interaktívne čítanie učebnice v programe iBooks pre operačné systémy iOS a macOS, URL do obchodu iBooks Store pre bezplatné zakúpenie a skopírovanie učebnice)

formát pdf