Warning: DOMDocument::xinclude(): /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/xml/sitemap.xml:561: parser error : Specification mandate value for attribute des in /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/header.php on line 20

Warning: DOMDocument::xinclude(): /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/xml/sitemap.xml:561: parser error : attributes construct error in /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/header.php on line 20

Warning: DOMDocument::xinclude(): /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/xml/sitemap.xml:561: parser error : Couldn't find end of Start Tag SITEMAP_NODE line 561 in /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/header.php on line 20

Warning: DOMDocument::xinclude(): /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/xml/sitemap.xml:561: parser error : Premature end of data in tag SITEMAP_NODE line 559 in /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/header.php on line 20

Warning: DOMDocument::xinclude(): /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/xml/sitemap.xml:561: parser error : Premature end of data in tag SITEMAP_NODE line 556 in /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/header.php on line 20

Warning: DOMDocument::xinclude(): /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/xml/sitemap.xml:561: parser error : Premature end of data in tag SITEMAP_NODE line 542 in /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/header.php on line 20

Warning: DOMDocument::xinclude(): /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/xml/sitemap.xml:561: parser error : Premature end of data in tag SITEMAP_NODE line 234 in /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/header.php on line 20

Warning: DOMDocument::xinclude(): /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/xml/sitemap.xml:561: parser error : Premature end of data in tag SITEMAP line 2 in /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/header.php on line 20

Warning: DOMDocument::xinclude(): could not load /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/xml/sitemap.xml, and no fallback was found in /var/www/fpv.umb.sk/htdocs/cms/header.php on line 20
Kontinuálne vzdelávanie | Štúdium | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
print

Kontinuálne vzdelávanie

Fakulta poskytuje ďalšie vzdelávanie pre učiteľov prírodovedných predmetov vo forme akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania. Nižšie je uvedená aktuálna ponuka akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania. 


IMPLEMENTÁCIA BÁDATEĽSKÝCH AKTIVÍT DO VYUČOVACIEHO PROCESU

Ponúkané aktualizačné vzdelávanie poskytne učiteľom aktuálne informácie o bádateľských aktivitách v teoretickej, ale najmä praktickej metodickej rovine. Učitelia získajú príležitosť rozšíriť si svoje profesijné kompetencie v oblasti využívania bádateľsky orientovaného prírodovedného vzdelávania, rozvinúť si svoje zručnosti v oblasti prípravy a riadenia bádateľských aktivít žiakov vrátane ich hodnotenia a získajú množstvo námetov na implementáciu a praktické zručnosti s realizáciou bádateľských aktivít v jednotlivých prírodovedných predmetoch.

Podrobné informácie o kurze  
Bližšie informácie o kurze - kontaktná osoba: doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Prihláška na vzdelávanie sa podáva písomne na nižie uvedenú adresu, aspoň jeden mesiac pred začiatkom vzdelávania. Najbližšie vzdelávanie sa začína začiatkom októbra 2018.

Prihláška na kurz    
Kontakt pre zasielanie prihlášky: Darina Frindtová

=