Fakulta Prírodných vied UMB


Oddelenie pre pedagogickú činnosť

Kde nás nájdete

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

Vzhľadom na súčasnú situáciu a prebiehajúcu rekonštrukciu budovy kontaktujte pracovníčky oddelenie e-mailom, prípadne telefonicky.


Personálne obsadenie

PRODEKANKA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
32, 204

V prípade otázok súvisiacich so štúdium, resp. podaním prihlášky na štúdium sa v prvom kroku obráťte na pracovníčky Oddelenia pre pedagogickú činnosť - dr. Dobríkovú, Mgr. Smolecovú. 

 

VEDÚCA ODDELENIA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

PaedDr. Beata Dobríková

PaedDr. Beata Dobríková

Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 7406
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
 • rigorózne skúšky
 • doktorandské štúdium
 • mobility študentov ECTS
 • učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii (denná forma)
 • učiteľstvo techniky (denná forma)
 • učiteľstvo praktickej prípravy (denná / externá forma)

 

REFERENTKA ODDELENIA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

Mgr. Jana Smolecová

Mgr. Jana Smolecová

Referentka

Telefón:
048 446 7407
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
 • aplikovaná geológia (denná a externá forma)
 • aplikovaná informatika (denná a externá forma)
 • environmentalistika a environmentálne manažérstvo (denná a externá forma)
 • bezpečnosť životného prostredia (denná a externá forma)
 • geografia, geografia a rozvoj regiónov (denná a externá forma)
 • geopotenciál regiónov (denná a externá forma)
 • matematika (denná forma)
 • matematika v analýze dát a vo financiách (denná forma)
 • ekológia a ochrana ekosystémov (denná forma)
 • forenzná a kriminalistická chémia (denná a externá forma)
 • aplikovaná chémia a forenzná prax (denná forma)

--------------------------------

 • Lokálny administrátor AIS
 • Rozvrhár FPV UMB

 

REFERENTKA REFERÁTU PRE ROZVOJ

Mgr. Silvia Malachovská

Mgr. Silvia Malachovská

Referentka

Telefón:
048 446 7405
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
 •  Pedagogické praxe

Úradné hodiny

Pondelok
08:30 - 11:30
Utorok
08:30 - 11:30
Streda
08:30 - 11:30
Štvrtok
-
Piatok
08:30 - 11:30

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela