Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Opatrenia FPV UMB v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2

Na základe príkazu dekanky sú študenti POVINNÍ komunikovať

s Oddelením pre pedagogickú činnosť a všetkými ostatnými referátmi a vyučujúcimi 

VÝLUČNE ELEKTRONICKY alebo TELEFONICKY.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela