Opatrenia Krízového štábu UMB a Krízového štábu FPV UMB

Opatrenia prijaté Krízovým štábom UMB a Krízových štábom FPV UMB

13. september 2021

Na základe rozhodnutia krízového štábu UMB a platnej legislatívy, sa vstup do budovy FPV a FF, počnúc dňom 13.9.2021, bude riadiť protokolom "OTP". To znamená, že v tomto týždni vrátnik vpustí do budovy len zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o úplnom očkovaní, prekonaní COVID-19 v posledných 180 dňoch alebo platným AG/PCR testom (platnosť je 7 dní). Od 20.9.2021 bude pri vstupe do budovy elektronická čítačka QR kódov, na základe ktorej budú do budovy vpúšťaní zamestnanci a študenti s platným potvrdením "OTP" prevereným čítačkou.

Prosím Vás o dodržiavanie povinnosti nosenia rúška v interiéri budovy a dezinfikovania rúk pri vstupe. 


Pedagogický proces

Podľa COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021, zverejnených vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zasadnutia Krízového štábu UMB sa bude UMB v priebehu akademického roka 2021/2022 riadiť SEMAFOROM UMB, berúc do úvahy jednotlivé fázy epidemickej situácie podľa COVID Automatu.

Cieľom UMB semaforu je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby bolo možné vykonať potrebné preventívne kroky a zabrániť tak šíreniu nákazy medzi študentmi a zamestnancami UMB, udržať bezpečné prostredie a prezenčnú výučbu. Semafor UMB stanovuje základné prevádzkové podmienky na všetkých súčastiach UMB. 

Základné východiská pre začiatok akademického roka 2021/2022

  • Výučbová časť v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 sa začína 20. 9. 2021.
  • Slávnostné otvorenie akademického roka sa bude konať 21. 9. 2021 online formou.
  • Je nutné rešpektovať princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky.
  • Pri vstupe do budov UMB je nutné použiť dezinfekciu rúk.
  • Režim návštev je žiaduce znížiť na nevyhnutné minimum.

Zahraničné cesty zamestnancov a zahraničné mobility

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa povoľujú v nevyhnutných prípadoch, v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Študentské a zamestnanecké mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. 

-----------------------------

Krízový štáb FPV UMB - zloženie

-----------------------------

Krízovým štábom FPV UMB bola určená kontaktná osoba na FPV UMB zodpovedná za komunikáciu v súvislosti s epidemiologickou situáciou na fakulte:

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F349

Otázky týkajúce sa ochorenia COVID-19 môžete adresovať na zriadenú infolinku: covidfpv@umb.sk

-----------------------------

Linky

Aktuálne informácie o koronakríze: https://korona.gov.sk

-----------------------------

Telefonické centrá

  • Úrad verejného zdravotníctva SR: +421 917 222 682
  • Národné centrum zdravotníckych informácií: +421 (0)2 3235 30 307