Organizácia LS AR 2020/2021

Začiatok LS akademického roka 2020/2021

Na základe rozhodnutia krízového štábu FPV UMB zo dňa 26.01.2021 začne výučba v letnom semestri 2020/21 podľa platného harmonogramu na AR 2020/2021, t.j. od 08.02.2021.

Výučba bude prebiehať dištančne podľa platného zverejneného rozvrhu. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a predĺženie núdzového stavu až do 28.4., bude naďalej výučba prebiehať výlučne dištančne. 

 

 

Prílohy ku stránke