Predzápis predmetov na AR 2021/2022

Milé študentky, milí študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možné zrealizovať fyzický predzápis predmetov na AR 2021/2022. Zápis predmetov, ktoré chcete absolvovať v nasledujúcom AR, si budete môcť zapisovať priamo v AISe, ktorý sa pre tento účel otvorí 1. 4. 2021. Predmety si v AISe budete môcť zapísovať až do 30. 4. 2021.

Po ukončení predzápisu (30. 4. 2021), garant ŠP rozhodne, na základe počtu prihlásených študentov (minimum je 8), či sa predmet otvorí alebo nie. Následne, každá katedra v časti OZNAMY (prípadne v inej časti katedrovej stránky, kde sa zverejňujú informácie pre študentov) zverejní zoznam PV a V predmetov, ktoré sa nebudú otvárať v AR 21/22 v dôsledku nízkeho záujmu študentov, a to do 7. 5. 2021.

PoznámkaŠtudenti v 3. roku štúdia si nerobia predzápis predmetov v AISe. Zápis predmetov si vykonajú až v septembri 2021, keď budú riadne zapísaní do 1. roku magisterského stupňa štúdia.

POZOR! V prípade, ak sa niektorý predmet v AR 2021/2022 neotvorí, bude Vám tento predmet odstránený zo zápisného listu. V septembri 2021 si budete môcť doplniť do svojho zápisného listu predmety z ponuky otváraných predmetov, aby ste mali dostatok kreditov.