Kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka

Milé študenti, milí študenti,

máme pre vás ponuku kuzov slovenského jazyka.


1.    Slovenčina ako cudzí jazyk

 • rozdelenie podľa úrovne ovládania jazyka
 • termín od 11. 10. 2021 do 18.12. 2022/05.02.2022
 • symbolický poplatok 15 €
 • 2x týždenne 90 minút
 • pondelok a streda     16.00 - 17.30 alebo 17.45 – 19.15
 • streda a štvrtok         16.00 – 17.30 alebo 17.45 – 19.15 

------------------------------------------------

2.    Akademické písanie

 • odporučená úroveň ovládania slovenčiny je B1
 • termín od 11. 10. 2021 do 18.12. 2022/05.02.2022
 • symbolický poplatok 15 €
 • 1x do týždňa
 • streda   18.00 – 19.30

Prihlášku zašlite do 6. 10. 2021 na adresu margareta.krkosova@umb.sk zo svojho študentského konta v tomto tvare:

Meno a priezvisko:

Fakulta:

Študijný program:

E-mail (študentské konto):

Mobil:

Názov kurzu:

Počet miest v kurzoch je obmedzený, preto budú prihlášky posudzované podľa dátumu doručenia! Bližšie informácie o platbe a zaradení do skupiny Vám budú zaslané mejlom.

 

Kontaktná osoba:       

Mgr. Margaréta Krkošová

referát pre medzinárodnú spoluprácu UMB

pracovisko:    Filozofická fakulta UMB

Tajovského 51/J02

974 01 Banská Bystrica