Opatrenia prijaté v súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19

Od 13. 9. 2021 sa UMB riadi protokolom ,,OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)“ podľa Covid Automatu. Pod ,,OTP“ sa myslia výlučne osoby, ktoré:

  • sú plne očkované,
  • sú testované (platnosť trvania Ag/PCR testu 7 dní),
  • prekonali ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Vedenie UMB rešpektuje slobodnú vôľu každého jednotlivca, zároveň však apeluje na všetkých študentov a zamestnancov, aby starostlivo zvážili možnosť včasného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 v záujme ochrany seba a svojho okolia.