Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Priznanie mimoriadnych motivačných štipendií a štipendií pre vybrané študijné odbory

V súlade so Štipendijným poriadkom FPV UMB bolo študentom FPV UMB priznané mimoriadne motivačné štipendium za prospech dosiahnutý v akademickom roku 2021/2022. Uvedené štipendium mohli získať len študenti vyšších rokov štúdia v I. a II. stupni štúdia v dennej forme. Prospechové štipendium bolo priznané študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer do 1,13 (vrátane).

Okrem prospechového štipendia bolo študentom, na základe dosiahnutých vzdelávacích výsledkov, priznané štipendium pre vybrané študijné odbory, ktorého podmienky udelenia sú definované v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022 vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v SR. Štipendium pre vybrané študijné odbory bolo priznané študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer do 1,21 (vrátane). Uvedené štipendium je možné priznať aj študentom v prvom roku štúdia na I. a II. stupni za vzdelávacie výsledky dosiahnuté počas predchádzajúceho štúdia.