Slovenčina pre cudzincov

Milé študenti, milí študenti,

máme pre vás ponuku výberových predmetov zameraných na výučbu slovenského jazyka. Absolvovanie ponúkaných predmetov vám ponúka možnosť zlepšiť sa v slovenskom jazyku a ľahšie zvládať výučbu predmetov vo vašich študijných programoch. V prílohách nájdete viac informácií.