Zápis na štúdium pre študentov prvých rokov štúdia v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia

Bakalársky a magisterský stupeň štúdia

Zápis sa uskutoční v dňoch určených harmonogramom štúdia na akademický rok 2021/2022. 

  • Denné štúdium (bakalársky a magisterský stupeň) - 6. 9. 2021 od 9:00 (Aula)
  • Externé štúdium (bakalársky a magisterský stupeň) - 7. 9. 2021 od 9:00 (313)

Priebeh zápisu:

  • V čase od 9:00 do 10:30 prebieha zápis na štúdium pri pracovníčkach oddelenia pre pedagogickú činnosť pred danou miesnosťou.  Po vykonaní zápisu majú študenti možnosť počkať v aule, prípadne pred budovou fakulty mimo vyhradených priestorov.
  • Približne o 10:30 príde po študentov študijný poradca daného študijného programu a odvedie ich do miesnosti, kde budú študenti informovaní o podrobnostiach týkajúcich sa študijného programu, na ktorí sú zapísaní.

Doktorandský stupeň štúdia

Zápis na doktorandské štúdium pre študentov prvých ako aj vyšších rokov štúdia sa uskutoční 2. 9. 2021 od 9:00 od dr. Dobríkovej na Oddelení pre pedagogickú činnosť. Bližie informácie o svojom štúdiu získajú študenti od študijného poradcu pre daný študijný program.