Zrušenie plánovaného rektorského voľna

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnom období sa výučbová časť letného semestra realizuje stále dištančným spôsobom, pán rektor sa rozhodol neudeliť študentkám a študentom UMB plánované rektorské voľno na štvrtok, 1. 4. 2021. Pôvodným zámerom voľna bolo umožniť študentom bezproblémovú cestu do ich domovov na obdobie veľkonočných sviatkov.

V uvedené dni prebieha riadne vyučovanie podľa rozvrhu a pokynov vyučujúcich.