Denné štúdium - LETNÝ SEMESTER 2021/2022

Výučbová časť letného semestra AR 2021/2022 začína 7. 2. 2022 v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2021/2022. Rozvrh bude zverejnený v dohľadnej dobe.

 

Upozornenie: Rozvrh sa môže meniť, z toho dôvodu je potrebné ho priebežne kontrolovať. Finálna verzia rozvrhu bude zverejnená po 31. 1. 2022


Vysvetlivky k rozvrhu

F - učebne na Tajovského 40

S - učebne na Tajovského 55 (pod cestou - Katedra životného prostredia)

Faul - aula Beliana