Denné štúdium - ZIMNÝ SEMESTER 2021/2022

Výučbová časť zimného semestra AR 2021/2022 začína 20. 9. 2021 v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2021/2022

Rozvrh bude zverejnený pred začiatkom výučbovej časti.