Denné štúdium - ZIMNÝ SEMESTER 2021/2022

Výučbová časť zimného semestra AR 2021/2022 začína 20. 9. 2021 v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2021/2022

 

ROZVRH

 

Upozornenie: Rozvrh sa môže meniť, z toho dôvodu je potrebné ho priebežne kontrolovať. Finálna verzia rozvrhu bude zverejnená 27.9.2021


Vysvetlivky k rozvrhu

F - učebne na Tajovského 40

S - učebne na Tajovského 55 (pod cestou - Katedra životného prostredia)

Faul - aula Beliana