print

Denné štúdium - ZIMNÝ SEMESTER 2019/2020

Rozvrh pre študijné programy v dennej forme štúdia bude zverejnený na začiatku septembra 2019, rovnako ako aj harmonogram blokovej výučby pre učiteľské študijné programy.

Výučbová časť zimného semestra začína 16. 9. 2019 v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2019/2020. Z utorok 17. 9. 2019 bude slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 za účastní významných hostí v aule fakulty. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

=