Chcem študovať na FPV UMB

Milé študentky, milí študenti,

vitajte na stránkach Fakulty prírodných vied UMB, kde nájdete informácie o možnostiach štúdia na našej fakulte. Fakulta poskytuje štúdium v širokom spektre prírodných vied, matematike a informatike. Veríme, že vám tieto stránky pomôžu pri výbere vašej budúcej Alma mater.


Termín na podávanie prihlášok je do 31. 3. 2022 (pre všetky stupne štúdia)