Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Bakalárske štúdium

Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied a máš možnosť získať
každoročne štipendium až do výšky 1000 €. 

V prípade ak sa rozhodneš pre štúdium u nás, máš možnosť získať motivačné štipednium
určené pre podporu vybraných prírodovedných predmetov v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Pre AR 2022/2023 ponúkame v bakalárskom stupni štúdia JEDNOODBOROVÉ študijné programy orientované na hlbšie štúdium prírodných vied v rôznych vedných oblastiach. Cez "OŠP" sa zoznámite s obsahom štúdia v danom študijnom programe a získate ďalšie základné informácie týkajúce sa vybraného študijného programu. Cez "IL" sa dostanete k informačným listom jednotlivých predmetoch, kde sa oboznámite s obsahom predmetu a ďalšími releventnými informáciami.

 

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Bezpečnosť životného prostredia Katedra životného prostredia
OŠP / IL
Ekológia a ochrana ekosystémov Katedra biológie a ekológie
ŠP bezpečnosť životného prostredia a ŠP ekológia a ochrana ekosystémov budú nahradené ŠP environmentálna biológia
Environmentálna biológia

Katedra biológie a ekológie
Katedra životného prostredia

OŠP / IL

Poznámka: Po úspešnej akreditácii budú obidva ŠP nahradené jedným ŠP Environmenálna biológia.

 

 Študijný odbor: 17. Chémia

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Forenzná a kriminalistická chémia  Katedra chémie

 

Študijný odbor: 18. Informatika

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná informatika Katedra informatiky
ŠP aplikovaná informatika je nadradený ŠP aplikovaná informatika a vývoj softvéru. Ide o profesijne orientovaný ŠP so zvýšeným počtom hodín praxe vo vybraných firmách.
Aplikovaná informatika a vývoj softvéru Katedra informatiky
OŠP / IL

Poznámka: Po úspešnej akreditácii budú obidva ŠP nahradené jedným ŠP Aplikovaná informatika a vývoj sofvéru. 

 

Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Matematika Katedra matematiky

 

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Geopotenciál regiónov
Katedra geografie a geológie

 

Okrem týchto študijných programov ponúkame aj UČITEĽSKÉ štúdijné programy v kombinácií dvoch aprobačných predmetov, pričom je možná kombinácia medzi predmetmi - biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, technika.

 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program Garantujúce pracovisko  

Učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

Katedra biológie a ekológie

Učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii)

Katedra fyziky

Učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

Katedra geografie a geológie

Učiteľstvo chémie 

(v kombinácii)

Katedra chémie

Učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii)

Katedra informatiky

Učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

Katedra matematiky

Učiteľstvo techniky 

(v kombinácii)

Katedra techniky a technológií
Učiteľstvo praktickej prípravy Katedra techniky a technológií

 

V učiteľských študijných programoch okrem kombinácie dvoch prírodovedných predmetov je možné študovať aj kombinácie vybraného prírodovedného predmetu s humanitne orientovanými predmetmi. V takomto prípade ide o medzifakultné štúdium. Okrem študijných programov kombinovaných medzi prírodovednými predmetmi a anglickým jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a literatúrou, históriou, pedagogikou, psychológiou a pod., ponúkaných našou fakultou, si môžete vybrať iné študijné kombinácie.

1. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Filozofickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

  • telesná výchova - biológia
  • telesná výchova - geografia
  • telesná výchova - informatika
  • telesná výchova - matematika
  • telesná výchova - technika

Kompletnú ponuku študijných programov ponúkaných FPV pre AR 2022/2023 nájdeš v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Nájdeš tam všetky potrebné informácie týkajúce sa podmienok prijatia na štúdium, poplatkov súvisiach s podaním príhlásky ako aj ďalšie informácie týkajúce sa štúdia.