Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študuj bezpečnosť životného prostredia na Fakulte prírodných vied UMB


Sú dôvody prečo študovať u nás:

Kde inde by si študoval bezoečnosť životného prostredia a environmentálne manažérstvo, keď budeš mať k dispozícii:

 • vysoko kvalitný pedagogický kolektív,
 • možnosť participovať na vedecko-výskumných projektoch,
 • špičkové prístrojové vybavenie laboratórií,
 • domáce a zahraničné odborné stáže,
 • zahraničnú študentskú mobilitu.

 Prijímacie konanie

 • možnosť prijatia študentov s vynikajúcim priemerom bez prijímacieho konania

  Čo získaš po absolvovaní štúdia Bezpečnosť životného prostredia (Bc. stupeň):

 • zvládneš základnú analýzu zložiek environmentálnych procesov,  
 • zvládneš základné metódy riešenia environmentálnych problémov menších prevádzok v obciach,
 • zvládneš vypracovať stanoviská pri plánovaní a schvaľovaní výrobných činnosti a odpadového hospodárstva v kompetenciách obcí,
 • zvládneš pracovať aj na pozícii environmentálneho manažéra menších výrobných prevádzok a v komunálnej sfére,
 • zvládneš aplikácie systému  environmentálnej politiky a vzdelávania,
 • budeš vedieť prijímať efektívne  manažérske  rozhodnutia vrátane ich kvalitatívneho posúdenia a využiteľnosti,
 • získaš schopnosť samostatne riešiť environmentálne projekty.
 • zvládneš práce s informačnými zdrojmi.

 Čo získaš po absolvovaní štúdia Environmentálneho manažérstva (Mgr. stupeň):

 •  zvládneš metódy integrovanej prevencie a kontroly zdrojov znečisťovania ovzdušia, vôd a odpadov, sanácie environmentálnych záťaží  a metódy na prevenciu environmentálnych rizík,
 • budeš analyzovať, hodnotiť a posudzovať dopady na životné prostredie, ďalej analyzovať, hodnotiť a posudzovať aplikované systémy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, 
 • dokážeš definovať problémy a navrhovať riešenia pre prax environmentálneho manažérstva,
 • budeš aplikovať výsledky environmentálneho auditu na konkrétne podmienky praxe,
 • budeš odborne pripravený spracovať interný environmentálny audit ako súčasť riadenia kvality v podniku či organizácii,
 • naučíš sa efektívne pôsobiť ako koordinátor a manažér ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov.

 Čo získaš po absolvovaní štúdia Sanácia environmentálnych záťaží (PhD. stupeň):

 • budeš ovládať zásady vedeckej práce,
 • dokážeš vedecky formulovať problém,
 • budeš ovládať právne a environmentálne aspekty nových javov,
 • zvládneš etické a spoločenské stránky vedeckej práce,
 • dokážeš vedecky prezentovať výsledky,
 • dokážeš koordinovať (manažovať) sanačné práce jednotlivých krajinných zložiek (litosféra, pôda, voda, ovzdušie, biota).

  Ďalšie možnosti:

 •  po skončení Mgr. stupňa získať ďalšiu kvalifikáciu v rámci rigorózneho štúdia a titul doktor prírodných vied RNDr.

 Čo Ťa čaká počas štúdia:

 • možnosť participovať na vedecko-výskumnej práci v teréne,
 • malé študijné kolektívy,
 • možnosti absolvovania min. dvojmesačnej odbornej zahraničnej stáže v renomovaných európskych organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia (Nature Trust Malta, ABAE v Lisabone, a pod.),
 • zapojenie do rôznych projektových schém (vedecko-výskumné projekty vedené pedagógmi katedry, mládežnícke výmeny v zahraničí a i.),
 • možnosti štúdia na partnerských zahraničných vysokých školách v rámci programu Erasmus+,
 • prednášky renomovaných zahraničných odborníkov,
 • možnosť absolvovať vybrané predmety v anglickom jazyku (napr. Environmental Protection, Environmental Health, Green Growth, Principles of Field Research, atď.),
 • spolupráca s praxou (Slovenská akadémie vied, Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Regionálny ústav verejného zdravotníctva a i.).