Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študuj geografiu na Fakulte prírodných vied UMB


 Sú dôvody prečo študovať geografiu u nás:

  • geografia, poznávanie a ochrana krajiny a jej mapovanie majú v regióne stredného Slovenska silné historické korene, ktoré siahajú napríklad k polyhistorovi Matejovi Belovi, kartografovi Samuelovi Mikovínimu či geológovi Andreasovi Zipserovi,
  • katedra patrí medzi najstaršie geografické pracoviská na Slovensku, má viac ako šesťdesiatročnú tradíciu v geografickom vzdelávaní a stála pri začiatkoch vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici, dala slovenskej geografii viaceré významné osobnosti a vychovala niekoľko generácií učiteľov geografie na všetkých stupňoch škôl,
  • v súčasnosti katedra využíva pri vyučovaní a výskume najmodernejšie prístrojové vybavenie napr. na zber a vyhodnocovanie priestorových informácií.

 Čím budeš po skončení štúdia:  

  • absolvent študijného programu Učiteľstvo geografie (Bc. a Mgr.) môže vyučovať geografiu v kombinácii s ďalším predmetom na všetkých typoch škôl. Najlepší absolventi môžu pokračovať v doktorandskom študijnom programe Didaktika geografie, ktorý je na Slovensku jedinečný,
  • absolvent študijných programov Geografia (Bc.) a Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.) má široké možnosti uplatnenia v rôznych odvetviach hospodárstva (krajinné plánovanie, ochrana krajiny, manažment území), verejnej správy (správa národných parkov, chránených území, organizácie zaoberajúce sa spravovaním krajiny),  komunálnej správy (územné plány rozvoja, rozhodovacie procesy) a v súkromnom sektore.

 A ešte niečo samozrejmé:

  • užívať si študentský život, ktorý zahŕňa napríklad tradičný geografický ples, futbalový turnaj študentov geografie a rôzne iné podujatia organizované katedrou a študentským geografickým spolkom, ďalej nahliadnuť do vedeckého života ako študentská vedecká sila, zúčastňovať sa na unikátnych terénnych cvičeniach doma a v zahraničí,
  • po skončení štúdia udržiava katedra kontakty so svojimi absolventmi, ktorí si takto udržiavajú veľmi blízky vzťah so svojou „alma mater“.