Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študuj matematiku na Fakulte prírodných vied UMB


Katedra matematiky FPV UMB je špičkové matematické pracovisko na Slovensku, jedno z troch s najvyšším možným hodnotením Akreditačnou komisiou, má akreditované aj tri doktorandské študijné programy.


 Prečo mám študovať Učiteľstvo matematiky (Bc., Mgr.)

 • štúdium matematiky v učiteľskom smere má v Banskej Bystrici takmer 60 ročnú tradíciu,
 • študijný plán študijného programu je v prvých semestroch zostavený s ohľadom na rozdielnu úroveň vedomostí prichádzajúcich študentov z rôznych stredných škôl, umožňuje totiž doplnenie a prehĺbenie vedomostí zo stredoškolskej matematiky,
 • učiteľstvo matematiky môžeš študovať v kombinácii s niektorým z naozaj veľkého množstva predmetov (fyzika, chémia, informatika, biológia, geografia, technická výchova, jazyk slovenský a literatúra, jazyk anglický a literatúra, jazyk nemecký a literatúra, ...),
 • budeš mať možnosť zapísať si ako výberové aj predmety z iných matematických neučiteľských študijných programov (ďalšie predmety z klasických partií matematiky ale aj predmety z oblasti finančnej matematiky, poistnej matematiky a programovania),
 • početne malé študijné skupiny umožňujú na cvičeniach a seminároch vyučujúcemu individuálny prístup ku študentovi, na prednáškach môže mať prednášajúci užší kontakt so študentmi,
 • najlepší absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu v doktorandskom študijnom programe.

 Prečo mám študovať Matematiku (Bc.) a Matematiku v analýze dát a vo financiách (Mgr.)

 • získaš veľmi dobré vzdelanie v matematike súvisiacej s analýzou dát, základmi matematickej štatistiky a získaš rozhľad v modernej aplikovanej štatistike (v študijnom programe je množstvo predmetov z týchto oblastí matematiky),
 • v prvých troch rokoch štúdia v študijnom porgrame matematika dostaneš dobrý základ z modernej vysokoškolskej matematiky (matematická analýza, algebra, diskrétna matematika, pravdepodobnosť a štatistika, numerická matematika, optimalizácia, diferenciálne rovnice a i.),
 • nadobudneš schopnosť pracovať s dátami v štatistickom softvéri R a elementárne programátorské zručnosti,
 • štúdium matematickej štatistiky a finančnej matematiky realizujeme od roku 1998,
 • ako absolvent budeš mať šancu uplatniť sa v poisťovníckom a bankovom sektore, naši doterajší absolventi našli uplatnenie ako poistní matematici v poisťovniach Allianz, Union, Dôvera, ako špecialisti v Národnej banke Slovenska, v Československej obchodnej banke, na daňových úradoch, ako vysokoškolskí učitelia na matematických aj nematematických katedrách, iní absolventi zaujímajú dôležité postavenie v Štatistickom úrade SR a i.,
 • matematická štatistika sa dnes používa všade, nielen v poisťovniach a bankách, ale aj v ústavoch prírodných,  technických, lekárskych, či spoločenských vied,
 • najlepší absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu v doktorandskom študijnom programe.