Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študuj učiteľstvo fyziky na Fakulte prírodných vied UMB


Sú dôvody prečo študovať fyziku u nás:

  • ponúkame Ti akreditované študijné programy učiteľského štúdia fyziky v kombinácii s ďalšou predmetovou špecializáciou v bakalárskom a magisterskom stupni. Toto štúdium si na našom pracovisku udržuje vysokú úroveň od svojich počiatkov, ktoré sa datujú do päťdesiatych rokov minulého storočia,
  • štúdium učiteľstva Ti poskytne výborný základ pre kariéru úspešného pedagóga. Učiteľské povolanie bude vždy potrebné, jeho vážnosť sa v spoločnosti výrazne zvyšuje. U nás získaš kvalifikáciu pre vyučovanie fyziky a ďalšieho zvoleného predmetu na stredných školách a na druhom stupni základnej školy,
  • počas štúdia môžeš získať nemalé finančné prostriedky prostredníctvom niekoľkých druhov štipendií. Garantované máš aj motivačné odborové štipendium, určené pre študentov určitej skupiny študijných programov, do ktorých patrí aj učiteľstvo fyziky,
  • individuálny prístup k študentom, kvalitne vybavené laboratóriá, zapájanie študentov do projektov riešených na katedre fyziky a možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ patria k viacerým ďalším výhodám štúdia u nás,
  • kolektív katedry fyziky má vysoký kredit medzi pracoviskami na Slovensku a v zahraničí, o čom svedčí aj naša aktívna spolupráca s mnohými z týchto partnerov i výsledky hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti pri ostatnej komplexnej akreditácii vysokých škôl. Naši učitelia pracovali v minulosti v inštitúciách ako CERN, University of Minnesota, University of Virginia, Kodaňská univerzita, GSI Darmstadt,
  • viacročné skúsenosti ukazujú, že naši absolventi učiteľského štúdia fyziky sú na trhu práce veľmi žiadaní. A to dokonca nielen v školstve, ale sú schop­ní reago­vať na dynamicky sa meniace požiadavky trhu práce a uplatniť sa i v rozličných nepedagogických profesiách,
  • Banská Bystrica poskytuje už veľa rokov študentom krásne prostredie a veľa možností pre organizovanie študentského života podľa vlastných predstáv.

 Ešte stále uvažuješ?

  • poď nás spoznať prostredníctvom webovej stránky katedry fyziky a osobne počas dní otvorených dverí,
  • pýtaj sa vo svojom školskom a rodinnom okolí, v prostredí Tvojich priateľov a známych, čo vedia o nás,
  • rozvíjajúca sa strojárska výroba v podobe automobilového priemyslu potrebuje odborníkov. Ty, ako budúci učiteľ fyziky, ich budeš pripravovať na kariérny rast.