Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študuj učiteľstvo techniky na Fakulte prírodných vied UMB


 Dôvody štúdia techniky „u nás”. Ponúkame:

 • kvalitné štúdium v akreditovaných študijných programoch s moderným obsahom sledujúcim nové trendy vzdelávania v technike a v nových technológiách,
 • šesťdesiatročnú tradíciu technického vzdelávania,
 • jedinečný kolektív pedagógov s ich osobným prístupom,
 • realizáciu praktickej výučby v odborných i didaktických učebniach,
 • prepájanie teórie s praxou,
 • možnosť podieľať sa na vedecko-výskumnej činnosti katedry v oblasti didaktiky technických odborných predmetov,
 • možnosť stráviť časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí prostredníctvom programov CEEPUS, Erasmus+, Visegrad Fund,
 • výhodu atraktivity a uplatnenia absolventov na trhu práce,
 • prezentáciu seba i kolektívu na národných aj medzinárodných súťažiach (Študentská vedecká konferencia, Olympiáda techniky a i.),
 • možnosť spoznať jedinečné a „student friendly“ mesto Banská Bystrica s jeho nádherným okolím a širokými možnosťami športového vyžitia.

 KTO MYSLÍ NA BUDÚCNOSŤ, ŠTUDUJE TECHNIKU.


 Prečo študovať Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov (Bc., Mgr.)?

 • nadobudneš technickú gramotnosť so zameraním na praktické zručnosti, návyky a pracovné činnosti pri práci s materiálom, náradím i nástrojmi.
 • po ukončení štúdia budeš ovládať základné poznatky z oblasti drevárstva, strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a didaktiky techniky.
 • budeš schopný vykonávať profesiu učiteľa vyučovacieho predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní.
 • inovovaný štátny vzdelávací program vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce poskytuje základným školám vysokú hodinovú dotáciu, čím v ďalších rokoch vzrastie potreba vysokoškolsky vzdelaných pedagógov s touto aprobáciou, čiže budeš mať veľkú výhodu pri Tvojom uplatnení sa na trhu práce.
 • V prípade nemožnosti vykonávať učiteľské povolanie (napr. zo zdravotných dôvodov) Ti umožnia získané vedomosti a zručnosti v oblasti techniky uplatniť sa v priemysle, doprave, v rámci vlastných podnikateľských činností a pod.
 • Možnosť výberu kombinácií s fyzikou, informatikou, biológiou, geografiou, matematikou, výtvarnou či telesnou výchovou Ti prináša ďalšie možnosti širšieho uplatnenia.

 Prečo študovať Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc.)?

 • získaš pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie profesijných predmetov a praktickej prípravy.
 • budeš mať pracovnú pozíciu Majster odbornej výchovy na danom type SOŠ, pozíciu školského metodika, špecializovaného pracovníka štátnej správy alebo metodika pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku.