Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky prijatia na študiá v roku 2022/2023

Vlajka Slovenska

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2022/2023. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela po komplexnej akreditácii,  zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2022/2023.  


Vlajka Spojeného kráľovstva

In accordance with § 57 section 5 of the Act. 131/2002 Coll. On universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2022/2023. Upon the achievement of the complex accreditation process, on the basis of the decision of the Minister of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic about the rights to run study programmes and deliver academic degrees, you will find here the actual study offer, possibilities and conditions of study, as well as planned numbers of students to be admitted in the academic year 2022/2023. 


PoznámkaPodmienky prijatia na štúdium boli aktualizované v časti venovanej zahraničným uchádzačom, ktorí musia predložiť certifikát ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 alebo certifikát o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/) alebo jej alternatívou v štáte odkiaľ uchádzač pochádza.

Prílohy ku stránke

KONSOLIDOVANÉ a DOPLENÉ - Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v AR 2022/2023 (704 KB)
Dokument bol doplnený o podmienky prijatia pre študentov so štatútom utečenca.
CONSOLIDATED and ADDED - Possibilities and conditions of admission to study in AR 2022/2023 (639 KB)
The document has been supplemented with admission conditions for students with refugee status.
AKTUALIZOVANÉ - Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v AR 2022/2023 (713 KB)
Zmenili sa podmienky pre zahraničných uchádzačov a TERMÍN na podanie prihlášok sa posunul do 30. 4. 2022.
DOPLNENIE - Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v AR 2022/2023 (553 KB)
Doplnené informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na novoakreditované študijné programy Aplikovaná informatika a vývoj softvéru v bakalárskom stupni a Environmentálna biológia vo všetkých stupňoch štúdia. Úprava podmienok na prijatie zahraničných uchádzačov a zmena termínu na podanie prihlášok.
UPDATED - Possibilities and conditions of admission to study in AR 2022/2023 (569 KB)
Conditions for foreign applicants have changed and the deadline for submission of applications was extended to April 30, 2022.
Possibilities and conditions of admission to study in AR 2022/2023 (657 KB)
Added information about possibilities and conditions of admission for newly accredited study programs Applied Informatics and Software Development in bachelor's degree and Environmental Biology in all levels of study. Conditions for foreign applicants have changed and the deadline for submission of applications was extended to April 30, 2022.