Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Kontakt pre uchádzačov

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štúdia na našej fakulte neváhajte kontaktovať Oddelenie pre pedagogickú činnosť 

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela