print

ŠP aplikovaná chémia a forenzná prax

APLIKOVANÁ CHÉMIA A FORENZNÁ PRAX (mgr. stupeň)

V akademickom roku 2018/2019 otvárame nový študijný program v magisterskom stupni štúdia. Prihlášky prijímame do 28. augusta 2018.

Neváhaj a prihlás sa k nám. Máš šancu študovať jedinečný študijný program, ktorý Ťa pripraví do praxe.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného programu ovláda znalosť analytických postupov, moderných inštrumentálnych metód a počítačového modelovania. Študijný program zabezpečuje výchovu odborníkov schopných úspešne pôsobiť nielen na úzko špecializovaných pozíciách súdnych znalcov v odbore forenzná chémia, ale zároveň výrazne rozširuje možnosti ich uplatnenia v rôznych oblastiach. 

=