print

Možnosti štúdia v akademickom roku 2020/2021

 

Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied a máš možnosť získať
každoročne štipendium až do výšky 1000 €.
 

V prípade ak sa rozhodneš pre štúdium u nás, máš možnosť získať motivačné štipednium
určené pre podporu vybraných prírodovedných predmetov v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Pre AR 2020/2021 ponúkame jednoodborové študijné programy orientované na hlbšie štúdium prírodných vied v rôznych vedných oblastiach. Okrem týchto študijných programov ponúkame aj učiteľské štúdijné programy v kombinácií dvoch aprobačných predmetov, pričom je možná kombinácia medzi predmetmi - biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, technika.

V učiteľských študijných programoch okrem kombinácie dvoch prírodovedných predmetov je možné študovať aj kombinácie vybraného prírodovedného predmetu s humanitne orientovanými predmetmi. V takomto prípade ide o medzifakultné štúdium. Okrem študijných programov kombinovaných medzi prírodovednými predmetmi a anglickým jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a literatúrou, históriou, pedagogikou, psychológiou a pod., ponúkaných našou fakultou, si môžete vybrať iné študijné kombinácie.

1. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Filozofickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

 • telesná výchova - biológia
 • telesná výchova - geografia
 • telesná výchova - informatika
 • telesná výchova - matematika
 • telesná výchova - technika

2. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Pedagogickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

 • výtvarné umenie - technika
 • výtvarné umenie - biológia
 • výtvarné umenie - geografia
 • výtvarné umenie - matematika
 • psychológia - biológia
 • psychológia - geografia
 • psychológia - matematika
 • psychológia - informatika

Kompletnú ponuku študijných programov ponúkaných FPV pre AR 2020/2021 nájdeš v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Nájdeš tam všetky potrebné informácie týkajúce sa podmienok prijatia na štúdium, poplatkov súvisiach s podaním príhlásky ako aj ďalšie informácie týkajúce sa štúdia.


On-line brožúrka - Informácie o štúdiu na Fakulte prírodných vied UMB v akademickom roku 2020/2021


 

=