Fakulta Prírodných vied UMB


Sociálne štipendium

Od septembra 2015 dochádza k centralizácii sociálnych štipendií na UMB, z toho dôvodu je potrebné oboznámiť sa s novými podmienkami a informáciami ohľadom podávania žiadostí o priznanie sociálneho štipendia.

Všetky potrebné informácie spolu s aktuálnymi tlačivami nájdete na stránke UMB - link na sociálne štipendiá.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela