Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Štipendijný poriadok

  1. _ACTUAL_Štipendijný poriadok_FPV_1.5.2017.pdfŠtipendijný poriadok FPV UMB (2506 KB)

    Štipendijný poriadok FPV UMB bol schválený AS FPV UMB dňa 26. 4. 2017 s účinnosťou od 1. 5. 2017

  2. 2016_Štipendijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.pdfŠtipendijný poriadok UMB (2422 KB)
  3. 2016_Kriteria_pre_MOTIVACNE_STIPENDIA_FINAL.pdfPravidlá pre prideľovanie motivačných štipendií na FPV UMB (243 KB)

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela