Kde ma nájdete

Katedra životného prostredia,Doktorandi

Profesijná charakteristika

 

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FPV UMB 2018
 • Interný doktorand FPV UMB: 2018-2021
 • Ročník štúdia: 3.
 • Školiteľ: doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
 • Téma dizertačnej práce: Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach

Výučba

 • Flóra biotopov Slovenska - cvičenia
 • Systém vyšších rastlín - cvičenia
 • Anatómia a morfológia rastlín - cvičenia

Publikácie

 • KVIATKOVÁ, Tatiana. Bentonit ako prírodný sorbent potenciálne toxických prvkov. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : book of abstracts. 1. vyd. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2020. ISBN 978-80-972360-6-9, 
 • TURISOVÁ, Ingrid - Kviatková, Tatiana - Możdżeń, Katarzyna - Barabasz-Krasny, Beata. Effects of natural sorbents on the germination and early growth of grasses on soils contaminated by potentially toxic elements. In Plants. - Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020. ISSN 2223-7747, 2020, vol. 9, no. 11, pp. [1-19]
 • KVIATKOVÁ, Tatiana et al. Will natural sorbents improve soil health in contaminated mining sites? In Contaminated sites 2020. Contaminated sites 2020 : international conference. 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2020. ISBN 978-80-8213-030-3, s. 53-55.
 • KVIATKOVÁ, Tatiana. The effect of biochar and organo-zeolite substrate on contents of potentially toxic elements in soil and plants. In Scientific conference of PhD. students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation. international scientific conference. Scientific conference of PhD. students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation : on occasion of the Science and technology week in the Slovak Republic. 1. vyd. - Nitra ; Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 
 • KVIATKOVÁ, Tatiana - TURISOVÁ, Ingrid - ANDRÁŠ, Peter. Testowanie skuteczności naturalnych sorbentów do usuwania potencjalnie toksycznych pierwiastków z antropogleb - podejście metodyczne. In Botanika bez granic. kongres. Streszczenia referatów i plakatów : Botanika bez granic. 1. vyd. - Kraków : Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2019. ISBN 978-83-954123-0-1, p. 101.
 • KVIATKOVÁ, Tatiana - HRONCOVÁ, Emília - TURISOVÁ, Ingrid. Testovanie efektívnosti prírodných sorbentov na ozdravenie pôd kontaminovaných potenciálne toxickými prvkami. In Geochémia 2019. medzinárodná konferencia. Geochémia 2019 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie, Častá - Papiernička, 3. - 4. december 2019. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2019. ISBN 978-80-8174-041-1, s. 113-114. 
 • KVIATKOVÁ, Tatiana. Bentonit - typ prírodného sorbentu využívaný pre ozdravenie kontaminovaných pôd. In Zborník vedeckovýskumných prác : Pedagogická fakulta. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1638-1, s. 63-68. 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-