Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách

Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom a životnom prostredí
Chémia otravných látok
Chémia sulfidického yperitu
Chémia výbušnín
Chemický a biologický terorizmus
Chionomys Nivalis Mirhanreini
Chránené územia Slovenska
Identifikácia a modely reťazcov udalostí
Identifikácia a posudzovanie rizika
Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom
Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách

Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0736-5

-

Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní
Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras
Jadrová chémia
Kapitoly z rastlinnej toxikológie
Konštrukcia neurónových sietí skladaním jednotiek stratovej kompresie.

Konštrukcia neurónových sietí skladaním jednotiek stratovej kompresie. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:RNDr. Milan Hudec, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Inštitút matematiky a informatiky
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-812-6

-

Krajina a história obce Veľké Straciny.

Krajina a história obce Veľké Straciny. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PaedDr. Pavel Hronček, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-346-X

-

Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia.

Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-540-8

-

Krajinná ekológia a ochrana prírodného dedičstva v socio-ekonomických premenách.

Krajinná ekológia a ochrana prírodného dedičstva v socio-ekonomických premenách. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0085-4

-

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie