Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách

Počítačové siete I.

Počítačové siete I. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ľudovít Trajteľ
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0459-3

Publikácia objasňuje históriu počítačových sietí a internetu, predstavuje sieťové architektúry a referenčné modely počítačových sietí.

Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov

Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Čunderlíková Katarína, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0273-5

Publikácia obsahuje poznatky o postupnosti, jej limite a o nekonečných radoch. Jej súčasťou sú cvičenia so vzorovo vyriešenými príkladmi a úlohy na samostatné riešenie.

Povrchové relikty po ťažbe nerastných surovín vo Zvolenskej kotline II.

Povrchové relikty po ťažbe nerastných surovín vo Zvolenskej kotline II. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-925-3

-

Priemyselné toxické látky
Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae
Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine
Regionálna geografia Európy
Regionálna geografia Kanady

Regionálna geografia Kanady (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Slobodníková Oľga, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0152-3

Vysokoškolská učebnica sa zameriava na geografické, historické, politické, ekonomické, kultúrne a spoločenské fakty o Kanade.

Rudné suroviny Slovenska

Rudné suroviny Slovenska (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Štefan Ferenc
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0445-6

Cieľom skrípt je oboznámiť študentov s najznámejšími ložiskami rudných surovín na Slovensku a priblížiť ich stavbu a vznik.

Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska.

Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Inštitút výskumu krajiny a regiónov FPV UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0110-3

-

Syntetická anorganická chémia
Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov
Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok
Teória chemickej väzby
Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín
Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole
TRI SCHÔDZKY S MARÍNOU

TRI SCHÔDZKY S MARÍNOU (Iné)

Autor/Kolektív:Slavomíra Očenášová-Štrbová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1729-6
Kúpiť teraz za 6,00 €

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča vydala UMB v Banskej Bystrici voľnostránkovú publikáciu s esejou Milana Rúfusa a ilustráciami Igora Rumanského.

Týždeň vedy.

Týždeň vedy. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-439-5

-

Úvod do limitných prechodov
Úvod do systémovej ekológie I