Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách

Všeobecná geológia, mineralógia a petrológia
Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu
Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení
Vydra riečna na Slovensku
Vyučovanie matematiky z pohľadu súčasnej školskej reformy
Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)
Základy biogeografie a ekológie
Základy geografie mesta
Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii
Základy mikrobiológie, protistológie a algológie
Základy numerickej matematiky pre prírodovedcov

Základy numerickej matematiky pre prírodovedcov (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Iliaš Miroslav, doc. RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0277-3

Cieľom publikácie je čo najviac priblížiť numerické metódy študentom prostredníctvom priložených riešených príkladov v modernom počítačovom prostredí.

Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus