Fakulta Prírodných vied UMB


Týždeň vedy.

Informácie o publikácii

Týždeň vedy.

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-439-5
Počet strán:222

-


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela