Fakulta Prírodných vied UMB


Krajinná ekológia a ochrana prírodného dedičstva v socio-ekonomických premenách.

Informácie o publikácii

Krajinná ekológia a ochrana prírodného dedičstva v socio-ekonomických premenách.

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0085-4
Počet strán:137

-


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela