Fakulta Prírodných vied UMB


Krajina a história obce Veľké Straciny.

Informácie o publikácii

Krajina a história obce Veľké Straciny.

Autor/Kolektív:PaedDr. Pavel Hronček, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006
ISBN:80-8083-346-X
Počet strán:175

-


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela