Povrchové relikty po ťažbe nerastných surovín vo Zvolenskej kotline II.

Informácie o publikácii

Povrchové relikty po ťažbe nerastných surovín vo Zvolenskej kotline II.

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-925-3
Počet strán:160

-