Fakulta Prírodných vied UMB


Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia.

Informácie o publikácii

Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia.

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-540-8
Počet strán:308

-


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela