Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska.

Informácie o publikácii

Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska.

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Inštitút výskumu krajiny a regiónov FPV UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0110-3
Počet strán:401

-